Door Jos Hagelaars Methaan kennen we als het hoofdbestanddeel van ons aardgas. Het is ook volop aanwezig in de gassen die ontstaan in moerassen, vandaar dat het soms ook moerasgas genoemd wordt. Methaan is tevens een broeikasgas, als de hoeveelheid methaan in de atmosfeer toeneemt wordt het broeikaseffect versterkt. Uiteraard kom je daarom methaan op…
— Lees op klimaatverandering.wordpress.com/2013/10/27/in-het-datamoeras-van-een-moerasgas/

Advertisement