Dankzij kunstmest kon de landbouwproductie de groei van de wereldbevolking bijhouden. Het belangrijkste bestanddeel daarvan, fosfaat, dreigt echter op te raken en kan een speelbal worden van geopolitiek.
— Lees op geografie.nl/artikel/fosfaatschaarste-bedreigt-wereldvoedselvoorziening

Advertisement