https://www.foodlog.nl/artikel/veeteelt-nieuwe-melkkoe-belasting-edit-jt/

Digni #4, stel je eens een wereld voor zonder dierlijk leven groter dan één cel. 770 miljard ton CO2 in de atmosfeer die onder invloed van zonlicht door planten wordt omgezet in koolwaterstoffen en zuurstof. Suikers onder anderen. De plant gaat op enig moment dood, vergaat en de CO2 die de plant gebonden heeft in zijn leven komt weer als CO2 terug in de atmosfeer.
Nu met dieren. Een grazer eet de plant. Verandert dat iets aan de CO2-balans in de atmosfeer? Nee natuurljk niet. Methaan is weliswaar (als broeikasgas) belastender dan kooldioxide, maar vervalt weer naar CO2 en water. Tijdelijk dingetje dus, waarbij de scheet van een koe ook niet harder stinkt dan die van een eland of gnoe. Dat is wat Hendrik ook aangeeft in #5: het dier (herbivoor, omnivoor of carnivoor maakt niet uit) is slechts een doorgeefluik van door planten gebonden CO2. Het is extreem korte termijn denken om te proberen de scheten en boeren van de koe te verminderen door samentelling van voer.
Er is wel een maar: bij de productie van zuivel en vlees komt ook fossiele energie kijken. Koelen, transport en verpakken natuurlijk, maar nog veel wezenlijker: het gebruik van kunstmest in de productie van veevoer. 10% van ons aardgas wereldwijd (of 1% van alle energie) gebruiken we om stikstof in een voor planten bruikbare vorm te gieten. De ammoniaksynthese zorgt ervoor dat het inerte N2 reactief ammoniak wordt. Het maakt het mogelijk om 7,7 miljard mensen te voeden, maar de ecologische kostprijs ervan is heel hoog.

Willen we langdurig CO2 binden dan kan dat onder de grond en in de vorm van bos.

#4 Digni,
Koeien zijn klimatologisch gezien slechts een intermediair. Het zijn de planten die het hem doen.

Omzet en toename.
De vraag is of je niet omzet en toename van broeikasgassen zou moeten scheiden voor een juist inzicht in de mechanismen van oorzaak en gevolg bij het klimaat, namelijk de natuurlijke CO2/CH4/etc. omzet van ca. 770+ miljard ton per jaar in een gesloten kringloop (zonder deze kringloop zou het minus 18 graden zijn en zou leven onmogelijk zijn. Koolstof is onderdeel van HET leven.), naast de antropogene emissies van ongeveer 22 miljard ton uit fossiele bronnen die elk jaar aan het systeem worden toegevoegd.
Hier komt het: Mens en dier ademen slechts die hoeveelheid CO2/CH4,etc uit, die ze tevoren door fotosynthese uit de atmosfeer gehaald hebben en dat daar in ieder geval teruggekeerd zou zijn, of wij deze planten nu eten of ze eenvoudigweg laten verrotten dat maakt niet uit. De biologische koolstofkringloop is immers gesloten. Daarom was de CO2 concentratie van de atmosfeer duizenden jaren lang haast constant, en stijgt ze pas sinds wij aan het systeem enorme hoeveelheden extra koolstof uit fossiele bronnen daar aan toe voegen. De stijging is overigens niet eens zo snel als onze emissies zouden doen verwachten: In de atmosfeer vinden we slechts 57% van deze fossiele koolstof terug die wij uitgestoten hebben. De rest is voor het overgrote gedeelte in de oceaan terecht gekomen. Ook CH4 in de veehouderij komen voor een belangrijk terecht in de omzet. Dat neemt niet weg dat er door de inzet van fossiele brandstoffen ook door de input van planten via de veehouderij behoorlijke hoeveelheden methaan en lachgas bv worden geproduceerd. Maar om alle methaan toe te schrijven aan de emissies gaat dus veel te ver. Ik vermoed dat gezien de recente ontwikkelingen in de veehouderij de ouderwetse manier zonder veel koolstof en methaan een utopie zal blijken te zijn.Maak een lijstje met de belangrijkste broeikasgas bronnen zou ik zeggen en begin met de grootste boosdoeners. (elektriciteitsproductie, mobiliteit bijv.)
Of wil de boer niet meer met de hand melken en lukt het niet zonder koeltank?

Advertisement